Marjo Hoedemaker Elephant FoundationWelkom op de website van Marjo Hoedemaker en de Marjo Hoedemaker Elephant Foundation (MHEF).

Om Marjo op zijn levenspad te volgen, dienen we het spoor van olifanten te volgen van de dierentuin van Arnhem, waar zijn passie voor deze dieren begon, naar dierenpark Amersfoort, waar hij zijn leven lang een warme band onderhield met olifanten.

Op deze site wordt Marjo gevolgd via MHEF projecten ter bescherming van Aziatische olifanten in Sri Lanka tot aan zijn reizen naar de wildlife olifanten van het Krugerpark in Zuid Afrika. In zijn columns verhaalt hij zelf hoe en waar hij door dieren wordt bewogen en op welke wijzen hij zich met het welzijn van dieren in dierentuinen bezighoudt, vanwaaruit zijn bezieling is ontstaan voor wildlife in de vrije natuur, waar ook ter wereld.

In de jaren -50 werd hij als kind door zijn vader meegenomen naar Burgers Dierenpark, die als bakker in Arnhem, wekelijks het overgebleven en niet verkochte brood naar het dierenpark bracht, waar het dankbaar in ontvangst genomen werd als voer voor de olifanten. Die dieren maakten een enorme indruk op het ventje en uit die eerste indrukken werd een levenslange band met de dikhuiden geboren.

Al vlug zocht hij op eigen gelegenheid het park op, om vrijwillig te helpen met allerlei hand en span diensten in de dierentuin. Het was zijn lust en zijn leven om tussen de dieren te zijn en hij besteedde er al zijn vrije tijd aan. Op 12 jarige leeftijd verhuisde het bakkersgezin naar Bussum en Marjo kwam thuis met een echte leeuwenhuid, een afscheidscadeau van familie Van Hooff voor zijn verdienstelijke hulp op de woensdagmiddagen en in het weekend.

Marjo Hoedemaker Elephant FoundationVanuit Bussum wist hij al snel op de fiets de weg te vinden naar Dierenpark Amersfoort. Ook daar bleef hij ook niet onopgemerkt. Familie Tertoolen nam hem op in het huiselijk verkeer en hij mocht af en toe blijven slapen om niet steeds op en neer te hoeven fietsen. Zijn bed is in het dierenpark blijven staan en Marjo is nooit meer van baan en omgeving veranderd. Hij raakte al op jonge leeftijd vertrouwd met alle dieren uit het park. Maar het waren de olifanten, die hem het meest nauw aan het hart lagen en dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven. Zijn levenslange ervaring bracht hem landelijke bekendheid als olifantenexpert – onder meer door een interview op televisie bij Pauw en Witteman.

Tot op heden woont hij samen met zijn vrouw Liesbeth in Dierenpark Amersfoort. Vanaf 1961 werkt Marjo onafgebroken met hart en ziel in het DierenPark van Amersfoort. Tijdens zijn 40 jarig jubileum werd hij in juli 2001 door burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper onderscheiden met een koninklijke onderscheiding vanwege zijn inzet voor natuurbescherming en conservatie werk, dat wil zeggen bescherming van ( bedreigde ) diersoorten. Bij datzelfde jubileum kreeg hij van het dierenpark de Marjo Hoedemaker Elephant Foundation aangeboden ( MHEF ). Een stichting, die op 10 juli 2001 is opgericht en zich inzet voor het beschermen en behoud van olifanten op Sri Lanka.

Wil je ook een bijdrage leveren aan de instandhouding van de Aziatische Olifant?

Doneer dan op bankrekening NL17 ABNA 0597989540
t.a.v. Marjo Hoedemaker Elephant Foundation

 

Met de ontvangen giften en subsidies ondersteunt de stichting projecten en onderzoek naar de instandhouding van de Aziatische Olifant in dierentuinen en draag zij bij aan het oplossen van human-elephant conficten in het wild. Gezien Marjo Hoedemaker zijn levenslange passie voor de Aziatische olifant, zal deze stichting de ontvangen bijdragen, giften en subsidies inzetten voor het ondersteunen van projecten en onderzoek naar de instandhouding van de Aziatische olifant, zowel in dierentuinen als in het wild.

We zullen de huidige leefgebieden moeten beschermen en met de mensen die in of naast de leefgebieden wonen, blijvende afspraken over schadevergoedingsregelingen (olifanten zijn gek op landbouwgewassen) moeten maken. Lees meer hierover op info MHEF…